Ontwerpwet houdende nadere wijziging Grondwet Republiek Suriname


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 26 november 2018

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissieleden: M. Bouva (Vz), A. Gajadien, C. Waterberg, S. Somohardjo, R. Sapoen,  R. Brunswijk, P. Kensenhuis, G. Rusland, S. Samidin, C. Breeveld, O. Wangsabesari, C. Gonsalves, R. Cotino. Vaste toehoorders: J. Vreedzaam, M. Bee, K. Mathoera, M. Jogi, I. Karta-Bink

Doel van de wet: Vanwege enkele onvolkomenheden bij diverse onderdelen van de geldende kiesregeling en dat deze onvolkomenheden zijn aangekaart door zowel politieke partijen als maatschappelijke organisaties en dat mede hierom het nodig is over te gaan tot wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B.1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1982 no.38).

Preadvies: link preadvies