Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922


<< Terug naar overzicht

Datum: 21 augustus 2019

Commissie van rapporteurs: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, S. Somohardjo, W. Asadang.

Soort wet: ontwerp van de regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader met de invoering van de mogelijkheid om verplicht de aangifte via elektronische weg te doen, is het noodzakelijk de wetgeving op dit stuk aan te passen.