Ontwerpwet Staatsbegroting 2020


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 30 september 2019

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, O. Wangsabesari, D. Pokie, C. Waterberg, C. Breeveld, J. Vreedzaam, W. Waidoe, W. Asadang, G. Rusland, R. Sapoen, C. Gonsalves, R. Cotino, K. Mathoera, Y. Maabo

Doel van de ontwerpwet: Het doel van de ontwerpwet is om op grond van het bepaalde in artikel 156 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij wet de uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2020 vast te stellen.