Ontwerpwet Wet financiële voorzieningen ministers en onderministers


<< Terug naar overzicht

Ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de Wet financiële voorzieningen ministers en onderministers (S.B. 1988 no.58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. no.78)

Commissieleden: R. Cotino (Vz), K. Mathoera, S. Afonsoewa, R. Brunswijk, R. Sapoen, P. Etnel, R. Hooghart.