Ontwerpwet Wet Industriële Hennepteelt


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 31 augustus 2018

Commissie van rapporteurs: A. Abdoel, J. Kalloe, P. Sandjon, W. Waidoe, W. Asadang, M. Jogi, R. Ramsahai

Doel van de wet: Doel van de wet is het scheppen van de minimale randvoorwaarden voor de teelt en productie van de industriële Hennep in Suriname. Daarbij staat centraal dat, gelet op de gevoeligheid van deze materie, er een zodanige mechanisme, structuur en procedures tot stand moeten worden gebracht om te geraken tot een gedegen en veilige teelt en productie van industriële Hennep in Suriname. Benadrukt dient te worden dat de teelt van de industriële Hennep binnen de door de wet gegeven kaders moet geschieden om eventuele misbruik van deze mogelijkheid uit te sluiten dan wel te voorkomen.

Preadvies: link preadvies

Nota van wijziging: link nota van wijziging