Raamovereenkomst tussen Suriname en Equatoriaal Guinee


<< Terug naar overzicht

Houdende goedkeuring van de “Raamovereenkomst voor Economische, Wetenschappelijke, Technische en Culturele Samenwerking tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee”.

Wet ingediend: 29 november 2012

Commissie van Rapporteurs: R.Brunswijk (Vz), C. Santokhi, R. Panka, A. Tjin A Tsoi, R. Parmessar, O. Wangsabesari, A. Misiekaba

Preadvies: De Commissie van Rapporteurs heeft op 18 april 2017 in commissieverband kennis genomen van het onderhavige wetsontwerp en de daarbij behorende memorie van toelichting. Link preadvies: Preadvies Raamovereenkomst Rep Suriname en Rep Equatoriaal Guinee

Eindverslag: Eindverslag Raamovereenkomst Rep Suriname en Rep Equatoriaal Guinee