Wet Overname en overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen


<< Terug naar overzicht

Houdende regels betreffende de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van tenuitvoerlegging van Surinaamse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland (Wet Overname en overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen).