Besluit Spaarinhouding


<< Terug naar overzicht

STAATSBESLUIT van 20 januari 1973, ter uitvoering van artikel 31 lid 1 van de Personeelswet (G.B. 1962 no.195, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1972 no. 150) (Besluit Spaarinhouding) (G.B. 1973 no. 3).

Artikel 1

1. Op het salaris van landsdienaren, die in tijdelijke dienst zijn aangesteld, vindt inhouding als bedoeld in artikel 31 van de Personeelswet plaats.
2. De inhouding als in lid 1 bedoeld, geschiedt niet op het salaris van:
a. arbeidscontractanten;
b. personen, die in dienst zijn van de Staat, en die tijdelijk ter beschikking van de Staat zijn gesteld;
c. personen, die in kort dienstverband van het Land zijn aangesteld;
d. personen, die werkzaamheden van aflopende aard verrichten.

Artikel 2
Dit staatsbesluit, dat als “BESLUIT SPAARINHOUDING” kan worden aangehaald, treedt in werking met ingang van 1 januari 1973.