Fracties

Binnen het parlement zijn er verschillende partijen die dezelfde visie kunnen hebben over stappen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het land. Deze partijen groeperen zich dan in een fractie.

Bij de opening van de eerste vergadering na de verkiezingen worden alle leden die zijn gekozen onder een bepaalde naam of aanduiding van een politieke groepering, beschouwd als een fractie. Nadat de leden zijn toegelaten, wordt door elke fractie aangegeven aan de voorzitter wie als fractieleider is aangewezen, waarna de voorzitter dit bekendmaakt aan de rest van het parlement.

Als er maar een lid verkozen wordt onder een bepaald lijstnummer, wordt die als een afzonderlijke fractie beschouwd bij de opening van de eerste vergadering.

Op elk moment na de opening van de eerste vergadering kan een lid van fractie veranderen. Het gebeurt wel eens dat leden, die onder een bepaalde combinatie zijn verkozen, ervoor kiezen om hun eigen fractie te vormen. Ook hiervan moet de voorzitter schriftelijk geïnformeerd worden, waarna het wordt bekendgemaakt aan de rest van het parlement.

Bekijk overzicht van fracties >>