DNA Presentatie Concept Wet over seksueel molest op de werkplek

Briefing Seksueel Molest

De stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen voert momenteel een driejarig project uit "preventie en aanpak seksueel molest op de werkplek". Dit onderwerp was lange tijd, tot voor kort nog, in Suriname in de taboesfeer. De stichting heeft in de beginfase van het project veel aan awareness gedaan om de taboesfeer te doorbreken.

Begin maart 2011 is aan de Minister van Binnenlandse Zaken als verantwoordelijke voor het genderbeleid de concept wet "Preventie en aanpak seksueel molest op de werkplek "aangeboden. Door de Commissie Gender regelgeving, ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, was eerder een concept voorbereid. De stichting is hiermee verder gegaan en heeft aanvullingen gepleegd.

Verder is er een tweedaagscongres georganiseerd met o.a. participanten uit de Regio die hun ervaringen betreffende deze problematiek met ons hebben gedeeld. Tijdens dit congres werden eveneens de resultaten van het onderzoek gedaan in een aantal pilotbedrijven gepresenteerd.

Een andere activiteit was de workshop getiteld "Gedragen gedrag", gericht op bedrijfsbeleid.

De informatiesessie voor de leden van DNA past in het traject van bewustwording waarbij beoogt wordt dat bij de behandeling van het wetsvoorstel in het college, alle leden goed geinformeerd zijn. Het ultieme streven van de stichting is gericht op Wetgeving met daaraan gekoppeld Nationaal beleid.