Institutionele Versterking Algemeen

Dit project heeft als doel het versterken van de Nationale Assemblee van Suriname in de uitvoering van zijn kerntaken en verantwoordelijkheden, op basis van een integrale aanpak van parlementaire ontwikkeling. Het project zal zich richten op de volgende gebieden:

  • wetgevende functie, toezichtfunctie, vertegenwoordigende functie van het parlement
  • secretariaat en stafdiensten
  • instrumenten voor parlementaire versterking
  • internationale betrekkingen
  • gendergelijkheid in het parlement
  • ICT versterking van het parlement

Het project zal zorgen voor beleidssturing, initiëren van initiatieven voor capaciteitsopbouw en facilitering van best practices in de parlementaire ontwikkeling en goed bestuur. Het project is gebaseerd op vier fundamenten strategie:

  • het bevorderen van de nationale zeggenschap in de parlementaire ontwikkeling
  • integratie van 'lessons learned' uit andere parlementaire ontwikkelingsprojecten
  • kennisopbouw en kennisoverdracht om duurzaamheid te verbeteren
  • werken samenwerken met andere partners

Het project richt zich op een periode van 4 jaar, van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2015

Het project is nauw verbonden met het United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) resultaat 2, tot het verbeteren van bestuurssystemen door middel van participatieve planning en controle, hervorming van de overheidssector, juridische hervormingen en bescherming. (UNDAF 2.2.1) Participatieve planning en participatie van het publiek worden genoemd als belangrijke aspecten van bestuur. Het meerjaren ontwikkelingsplan identificeert effectief bestuur van publieke sector als belangrijk voor duurzame processen voor menselijke ontwikkeling.