Profiel DNA-leden 2010-2015

In verband met de capaciteits en institutionele versterking is er een profiel gemaakt die een beeld geeft van de huidige DNA. De gegevens zijn gehaald uit het archief en de informatie die de leden zelf hebben opgegeven aan het begin van de zittingsperiode 2010-2015.

Nieuw en herkozen

Van 51 DNA leden zijn 30 nieuw gekozen en 21 herkozen.


Leeftijden

De leeftijden van de leden per 15 maart 2011 zijn als volgt verdeeld:

De leeftijden van de leden (15 maart 2011)
Jonger dan 20 jaar 0
21 tot 30 jaar 3
31 tot 40 jaar 8
41 tot 50 jaar 19
51 tot 60 jaar 14
61 tot 70 jaar 6
Ouder dan 70 jaar 1

Formele functies van de leden

Hiervan zijn er 48 werkzaam in een andere functie naast hun lidmaatschap van DNA:

  • 35 zijn actief in overheidsdienst (verschillende sectoren)
  • 6 in de private sector als ondernemer
  • 5 in een NGO
  • Van 3 leden is geregistreerd dat zij naast hun lidmaatschap in DNA formeel werkzaam zijn in nog 2 andere functies.

Opleidingsniveau

  • 34 leden hebben een hogere opleiding (HBO, Universitair)
  • 11 een middelbare school + opleiding (bijv wel begonnen met een hogere opleiding maar niet afgerond)
  • 5 een basis + opleiding ( basisschool, mulo, lagere technische school)

Sectoren/Disciplines

Sectoren/Disciplines waarin de leden hebben aangegeven dat zij werkzaam zijn en/of onderwijs hebben genoten, zijn onderverdeeld in 10 gebieden nl. Commercieel, Economisch, Juridisch, Technologisch, de Media, Medisch, Onderwijs, Politiek-Bestuurlijk, Sociaal-Maatschappelijk en Veiligheid. Een 15 tal leden hebben een multidisciplinaire achtergrond waardoor niet 51 maar 66 antwoorden zijn verwerkt.

Bijv. Een lid heeft een eigen bedrijf (commercieel) in software ontwikkeling (technologisch) of een lid is arts (medisch) en heeft daarnaast een universiteits certificaat in onderwijs.

De verschillende disciplines in DNA
commercieel 6
economisch 2
juridisch 9
technologisch 6
media 2
medisch 4
onderwijs 12
politiek-bestuurlijk 17
sociaal-maatschappelijk 5
veiligheid 1
onbekend 2
multidisciplinair 15