Wetten 2010

S.B. nummer

Titel

S.B. 2010  no.29

Wet van 10 maart 2010, houdende nadere wijziging van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, geldende tekst S.B. 1996 no.15 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.6)

 

S.B. 2010  no.62

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 01-ste afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Justitie en Politie.

 

S.B. 2010  no.63

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 02-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

S.B. 2010  no.64

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 03-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

 

S.B. 2010  no.65

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 04-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Defensie.

 

S.B. 2010  no.66

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 05-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Buitenlandse Zaken

 

S.B. 2010  no.67

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 06-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking.

 

S.B. 2010  no.68

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 07-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Financiën.

 

S.B. 2010  no.69

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 08-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Handel en Industrie.

 

S.B. 2010  no.70

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 09-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

 

S.B. 2010  no.71

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 10-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

 

S.B. 2010  no.72

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 11-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu.

 

S.B. 2010  no.73

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 12-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

 

S.B. 2010  no.74

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 13-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

 

S.B. 2010  no.75

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 14-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Volksgezondheid.

 

S.B. 2010  no.76

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 15-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Openbare Werken.

 

S.B. 2010  no.77

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 16-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

 

S.B 2010  no.78

Wet van 8 juni 2010 tot vaststelling van de 17-de afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer.

 

S.B. 2010 no.133

Wet van 9 september 2010, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Julien, Marie Elda, echtgenote van Decayette, Jean Photane en 49 anderen.

 

S.B. 2010 no.134

Wet van 9 september 2010, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit aan Bipat, Yogiram Krisnnand en 49 anderen.

 

S.B. 2010 no.135

Wet van 9 september 2010, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Williams, Philbert Joseph en 45 anderen.

 

S.B. 2010 no.136

Wet van 9 september 2010, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Zeng, Xueping en 49 anderen.

 

S.B. 2010 no.137

Wet van 9 september 2010, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door nationalisatie aan Bissoon, Omesh en 49 anderen.

 

S.B. 2010 no.138

Wet van 9 september 2010, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Vishnu, Dharamdai en 47 anderen.

 

S.B. 2010 no.139

Wet van 9 september 2010, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Daniel, Deonarine en 49 anderen.

 

S.B. 2010 no.140

Wet van 9 september 2010, houdende wijziging van de Wet van 20 december 2001, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Balram, Rohan-lall, Kehdoo en 251 anderen (S.B. 2011 no.115).