Wetten 2011

S.B. nummer

Titel

S.B. 2011   no.24

WET van  28 februari 2011, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan  SAMPOORAN, CHANDRADIAL en 48 anderen.

 

S.B. 2011   no.25

WET van 28 februari 2011, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan NARINE, HAROLD en 49 anderen.

 

S.B. 2011   no.29

WET van 14 maart 2011, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot het Verdrag van Basel inzake beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan.

 

S.B. 2011   no.30

WET van 14 maart 2011, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigers.

 

S.B. 2011   no.36

WET van 24 maart 2011, houdende goedkeuring van het “Verdrag inzake de Overdracht van Veroordeelde Personen tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië”.

 

S.B. 2011   no.39

WET van 11 april 2011, houdende wijziging van de Wet Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111).

 

S.B. 2011   no.96

WET van 29 juli 2011, houdende (nadere) wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Vuurwapenwet en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties in verband met strafbaarstelling terroristische misdrijven en de financiering daarvan.

 

S.B. 2011   no.99

WET van 3 augustus 2011, houdende nadere wijziging van  de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 59).

 

S.B. 2011 no.100

WET van  3 augustus 2011, houdende nadere wijziging van  de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 58).

 

S.B. 2011 no.111

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011  TOT VASTSTELLING VAN DE 02-DE AFDELING VAN DE  BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2011 no.112

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING.

 

S.B. 2011 no.113

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 04-DE AFDELING VAN DE  BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN DEFENSIE.

 

S.B. 2011 no.114

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 05-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2011 no.115

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIËN.

 

S.B. 2011 no.116

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 08-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE.

 

S.B. 2011 no.118

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE  BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN.

 

S.B. 2011 no.119

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 11-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU.

 

S.B. 2011 no.120

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING.

 

S.B. 2011 no.121

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 13-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING.

 

S.B. 2011 no.122

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE  BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID.

 

S.B. 2011 no.123

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN  OPENBARE WERKEN.

 

S.B. 2011 no.124

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 16-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME.

 

S.B. 2011 no.125

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER.

 

S.B. 2011 no.126

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 18-DE AFDELING VAN DE  BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN.

 

S.B. 2011 no.127

WET van 30 augustus 2011, houdende wijziging van de Wet van 01 maart 2000, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan BUDHU, CHATTERPAUL en 462 anderen (S.B. 2000 no. 29).

 

S.B. 2011 no.128

WET van 30 augustus 2011, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan JUMAN, HANIFF en 49 anderen.

 

S.B. 2011 no.129

WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijnsop het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd en andere alcoholhoudende dranken met uitzonderingvan bier (G.B. 1891 no. 2, geldende tekst  G.B. 1953 no. 23, zoals laatstelijk gewijzigdbij S.B. 2004 no. 80).

 

S.B. 2011 no.130

Wet van 5 september  2011, houdende nadere wijziging van de Wet accijns tabaksproducten  (G.B. 1967 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 79).

 

S.B. 2011 no.155

WET van 22 november 2011, houdende regels  betreffende  het Toezicht op het Bank- en Kredietwezen (Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011).