Wetten 2012

S.B. nummer

Titel

S.B. 2012       no. 22

WET van  8 februari 2012, houdende nadere voorzieningen met betrekking tot het houden van de Achtste Algemene Volkstelling.      (Wet Achtste Algemene Volkstelling).

 

S.B. 2012       no. 27

DISTRICTSVERORDENING van 20 januari 2011, houdende vaststelling van regels met betrekking tot het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het District Brokopondo (“Verordening Districtsfonds Brokopondo”).

 

S.B. 2012       no. 28

DISTRICTSVERORDENING van 03 november 2010, houdende vaststelling van regels met betrekking tot het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het District Coronie (“Verordening Districtsfonds Coronie”).

 

S.B. 2012       no. 41

WET van 6 maart 2012, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname als lid van de Caribbean Development Bank.

(Wet Caribbean Development Bank).

 

S.B. 2012       no. 42

WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30).

 

S.B. 2012       no. 49

WET van 5 april 2012, houdende wijziging van de Wet van 19 augustus 1992, houdende het verlenen van amnestie aan personen die te rekenen van 1 januari 1985 tot het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, bepaalde hierinomschreven strafbare feiten hebben begaan. ("Amnestiewet 1989”) (S.B. 1992 no. 68).

 

S.B. 2012       no. 53

WET van 10 april 2012, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan BAI, HUIZHEN en 49 anderen.

 

S.B. 2012       no. 54

WET van 10 april 2012, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan BESS, CHERRYL en 49 anderen.

 

S.B. 2012       no. 55

WET van 10 april 2012, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan  HATTON, CAROL SHARON en 46 anderen.

 

S.B. 2012       no. 56

WET van 10 april 2012, houdende wijziging van de Wet van 12 augustus 2009, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan JOSEPH, RAYMOND en 49 anderen (S.B. 2009 no.129)

 

S.B. 2012       no. 57

WET van 10 april 2012, houdende wijziging van de Wet van 02 augustus 2007, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan PERSAUD, ARJUNE en 50 anderen (S.B. 2007 no. 93).

 

S.B. 2012        no. 58

WET van 10 april 2012, houdende wijziging van de Wet van 02 augustus 2007, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan WU, XUECONG en 52 anderen  (S.B. 2007 no. 94).

 

S.B. 2012       no. 59

WET van 10 april 2012, houdende wijziging van de Wet van 12 augustus 2009, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan PARK, KAREN ALLISON PATRICIA en 49 anderen  (S.B. 2009 no.134).

 

S.B. 2012       no. 60

WET van 10 april 2012, houdende wijziging van de Wet van 09 september 2010, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan VISHNU, DHARAMDAI en 47 anderen  (S.B. 2010 no. 138).

 

S.B. 2012       no. 61

WET van 10 april 2012, houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafvordering (S.B. 1977 no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2008 no. 21).

 

S.B. 2012       no. 70

WET van 27 april 2012, houdende regels inzake belaging en nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht  (Wet Strafbaarstelling Belaging).

 

S.B. 2012       no. 97

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 01-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE.

 

S.B. 2012       no. 98

WET VAN  29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2012       no. 99

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING.

 

S.B. 2012       no. 100

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 4-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN DEFENSIE.

 

S.B. 2012       no. 101

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 05-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2012       no. 102

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN.

 

S.B. 2012       no. 103

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE.

 

S.B. 2012       no. 104

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 09-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ.

 

S.B. 2012       no. 105

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN.

 

S.B. 2012       no. 106

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 11-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU.

 

S.B. 2012       no. 107

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING.

 

S.B. 2012       no. 108

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 13-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING.

 

S.B. 2012       no. 109

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID.

 

S.B. 2012       no. 110

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.

 

S.B. 2012       no. 111

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 16-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME.

 

S.B. 2012       no. 112

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER.

 

S.B. 2012       no. 113

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 18-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN.

 

S.B. 2012       no. 114

WET van  29 juni 2012, houdende regels met betrekking tot de organisatie van de bloedvoorziening  (Wet  Bloedvoorziening). 

 

S.B. 2012       no. 133

WET van 6 augustus 2012, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals gewijzigd bij S.B. 2011 no. 96). 

 

S.B. 2012       no. 134

WET van 6 augustus 2012, houdende wijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no. 66).

 

S.B. 2012       no. 169

WET van 29 oktober 2012, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism”.

 

S.B. 2012       no. 170

WET van 29 oktober 2012, houdende regels betreffende het Toezicht op Geldtransactiekantoren (Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012).      

 

S.B. 2012       no. 180

WET van 22 november 2012, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de “Agreement Establishing The Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA)”.

 

S.B. 2012       no. 181

WET van 28 november 2012, houdende de vaststelling van het Huisvestingsplan voor de periode van 2012 tot en met 2017. (Huisvestingsplan 2012 – 2017).