Wetten 2014

S.B. nummer

Titel

S.B. 2014 

no. 7

WET van 9 januari 2014, houdende regels inzake het exploiteren van instellingen voor opvang van personen. (Wet Opvanginstellingen)

 

S.B. 2014   no. 8

WET van 21 januari 2014, houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien. (Wet PSA

 

S.B. 2014   no. 26

WET van 3 maart 2014, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan BALWANT, PRAKASH en 49 anderen.

 

S.B. 2014   no. 27

WET van 4 maart 2014, houdende wijziging van de Wet van 02 augustus 2007, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan ZHONG, HAN-BO en 49 anderen (S.B. 2007 no. 95)

 

S.B. 2014

no. 38

WET van 3 april 2014, houdende goedkeuring van de “Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de Wederzijdse Visum Vrijstelling voor houders van Diplomatieke- en Dienstpaspoorten”.

 

S.B. 2014   no. 53

WET van 20 mei 2014, houdende regels betreffende ordening van de Kapitaalmarkt (Wet Kapitaalmarkt 2014).

 

S.B. 2014

no. 79

 

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 10 juni 2014 No. PB 17/2014, houdende bekrachtiging van de “Overeenkomst inzake Vriendschap en Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije”.

 

S.B. 2014   no. 112

WET van 9 september 2014, houdende regels betreffende de invoering van het minimum uurloon (Wet Minimum Uurloon).

 

S.B. 2014   no. 113

WET van 9 september 2014, houdende regels over de invoering van een algemene pensioenregeling (Wet Algemeen Pensioen 2014)

 

S.B. 2014   no. 114

WET van 9 september 2014, houdende regels over de invoering van een basiszorgverzekering (Wet Nationale Basiszorgverzekering)

 

S.B. 2014   no. 117

WET van 10 september 2014, houdende regels met betrekking tot de instelling van een DNA-databank voor strafzaken (Wet DNA-databank in strafzaken).

 

S.B. 2014   no. 118

WET van 10 september 2014, houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no.70)

 

S.B. 2014   no. 119

WET van 10 september 2014, houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met DNA-onderzoek in Strafzaken (S.B. 1977 no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 61)

 

S.B. 2014   no. 121

WET van 12 september 2014, houdende nadere wijziging van de Wet van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (GB. 1975 no. 171, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB. 2002 no. 22).

 

S.B. 2014   no. 126

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE.

 

S.B. 2014   no. 127

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 02-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2014   no. 128

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING.

 

S.B. 2014   no. 129

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 4-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN DEFENSIE.

 

S.B. 2014   no. 130

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 05-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2014   no. 131

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN.

 

S.B. 2014   no. 132

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 08-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE.

 

S.B. 2014   no. 133

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 09-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ.

 

S.B. 2014   no. 134

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN.

 

S.B. 2014   no. 135

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 11-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU.

 

S.B. 2014   no. 136

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFEN DE HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING.

 

S.B. 2014   no. 137

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 13-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING.

 

S.B. 2014   no. 138

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID.

 

S.B. 2014   no. 139

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 15-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.

 

S.B. 2014   no. 140

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 16-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME.

 

S.B. 2014   no. 141

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER.

 

S.B. 2014   no. 142

WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 18-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN.

 

S.B. 2014

no. 147

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 16 oktober 2015 PB. no. 85/2015, houdende bekrachtiging van “het Vriendschaps- en Samenwerkingsverdrag tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Colombia”.