Wetten 2015

S.B. nummer

Titel

SB 2015

no. 42

 

Wet van 27 maart 2015, houdende wijziging van de Advocatenwet (SB 2004 no. 42)

S.B. 2015 

no. 43

WET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2002 no. 108, verbeterblad S.B. 2003 no. 36)

 

S.B. 2015 

no. 44

 

WET van 30 maart 2015 (S.B. 2015 no. 44), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 7) in verband met herziening van het Wetboek van Strafrecht.

 

SB 2015

no. 74

 

Wet van 08 mei 2015 tot nadere wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblee. (S.B. 1988 no. 59, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2005 no. 57)

 

SB 2015

no. 83

 

Wet van 17 april 2015, houdende nadere wijziging van de Wet Auteursrecht 1913 (GB 1913 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 1981 no. 23)

 

SB 2015

no. 109

 

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

 

SB 2015

no. 114

WET VAN 8 JULI 2015, TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

 

SB 2015

no. 115

WET VAN 8 JULI 2015, TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING

 

SB 2015

no. 116

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 4-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN DEFENSIE

 

SB 2015

no. 117

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 05-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

 

SB 2015

no. 118

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

SB 2015

no. 119

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

 

SB 2015

no. 120

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 09- DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ.

 

SB 2015

no. 121

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN.

 

SB 2015

no. 122

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 11-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ARBEID

 

SB 2015

no. 123

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING

 

SB 2015

no. 124

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 13-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR

 

SB 2015

no. 125

WET VAN 28 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID

 

 SB 2015

no. 126

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.

 

SB 2015

no. 127

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 16-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME.

 

SB 2015

no. 128

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER.

 

SB 2015

no. 129

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 18-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN.

 

SB 2015

no. 132

 

Wet van 10 september 2015, houdende regeling van de elektronische uitgifte van het Staats- en Advertentieblad van de Republiek Suriname en nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (Wet Elektronische Uitgifte Staats- en Advertentieblad).

 

SB 2015

no. 133

 

Wet van 10 september 2015, houdende nadere wijziging van de Comptabiliteitswet (GB 1952 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2003 no. 76)

SB 2015

no. 147

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 16 oktober 2015 PB. no. 85/2015, houdende bekrachtiging van “het Vriendschaps- en Samenwerkingsverdrag tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Colombia”.

 

SB 2015

no. 162

 

Wet van 9 november 2015, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan QUI, QINGCHI en 49 anderen.

 

SB 2015

no. 163

 

Wet van 9 november 2015, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan EL ARO, MARGO, echtgenote van EL-HELOU, ANTOINE SHEDID en 49 anderen.

 

SB 2015

no. 164

 

Wet van 9 november 2015, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan ROZAN, OMAR KHAN en 49 anderen.

 

SB 2015

no. 165

Wet van 9 november 2015, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan MANGAL, TULSIERAM SURUJPAUL en 49 anderen.