Wetten 2016

* Wetten 2016

S.B. nummer

Titel

S.B. 2016 no. 27

WET van 29 februari 2016, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan DIN, KAMROON NESA
en 49 anderen

 

S.B. 2016 no. 28

WET van 29 februari 2016, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan SINGH, BASMATTIE
en 45 anderen

 

S.B. 2016 no. 31

Wet van 29 februari 2016, houdende wijziging van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54).

 

S.B. 2016 no. 32

Wet van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. no. 134).

 

S.B. 2016 no. 33

WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transactie (S.B. no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 133).

 

S.B. 2016 no. 41

WET van 10 maart 2016, houdende instelling van de Energie Autoriteit Suriname

(Wet Energie Autoriteit Suriname)

S.B. 2016

no. 42

WET van 10 maart 2016, houdende vaststelling van regels betreffende elektriciteitsvoorziening

(Elektriciteitswet 2016)

S.B. 2016 no. 63

WET van 25 april 2016, houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals gewijzigd bij S.B 2011 no. 5).

 

S.B. 2016 no. 64

WET van 25 april 2016, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 100).

 

S.B. 2016 no. 67

Wet van 9 mei 2016, houdende nadere wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 25.

 

S.B. 2016 no. 114

WET van 17 augustus 2016, houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée.

 

S.B. 2016 no. 103

WET van 29 juli 2016, houdende nadere wijziging van het Surinaams Wetboek van Koophandel (G.B. 1936 no. 115, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 17)

 

S.B. 2016 no. 124

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 26 september PB no. 21/2016, houdende bekrachtiging van de toetreding van de Republiek Suriname tot de Convention concerning Minimum Age Admission to Employment, 1973, (Minimum Age Convention no.138, Geneva, 06 juni 1973).

 

S.B. 2016 no. 132

WET van 25 oktober 2016, houdende regels betreffende de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van de tenuitvoerlegging van Surinaamse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland (Wet overname en overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen).

 

S.B. 2016 no. 157

WET van 29 december 2016, houdende machtiging aan de Minister van Financiën tot afwijking van het obligoplafond voor de Staatsschuld als bedoeld in de Wet op de Staatsschuld  (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 63).

 

S.B. 2016 no. 148

WET van 12 december 2016, houdende machtiging aan de Minister van Financiën tot afwijking van het obligoplafond voor de Staatschuld als bedoeld in de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no.63).

 

S.B. 2016 no.95

WET van 27 juni 2016, houdende goedkeuring van het herziene Handvest van de "Organisation of Islamic Cooperation (OIC)".

 

S.B. 2016 no.113

WET van 17 augustus 2016, houdende regels inzake overdracht van passagiers- en bemanningslijsten bij internationaal personen- en goederen verkeer.

(Wet Overdracht Passagiers- en Bemanningslijsten).

S.B. 2016 no.115

WET van 17 augustus 2016, houdende nadere wijziging van de Vuurwapenwet (G.B. 1930 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 96).

 

S.B. 2016 no.122

WET van 31 augustus 2016, houdende wijziging van de Wet van 17 augustus 2016, houdende regels voor het beëindiging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée (S.B. 2016 no. 114).

 

S.B. 2016 no. 141

WET van 09 november, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan YANG, YANXIAN en 43 anderen.

 

S.B. 2016 no. 142

WET van 09 november 2016, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan RAMDAT, BOAS en 48 anderen.

 

S.B. 2016 no.145

WET van 28 november 2016, houdende wijziging van het Decreet Arbeidscollege (S.B. 1984, no. 105).

 

S.B. 2016 no. 150

WET van 15 december 2016, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no.120).

 

S.B. 2016 no. 151

WET van 15 december 2016, houdende bepalingen met betrekking tot waarborging der fundamentele rechten en vaststelling der plichten van vakverenigingen en het functioneren van vakverenigingen. (Wet Vrijheid Vakverenigingen).

 

S.B. 2016 no. 152

WET van 15 december 2016, houdende bepaling met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomst.

(Wet Collectieve Arbeidsovereenkomst). 

 

S.B. 2016 no. 158

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 01-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE (S.B. 2016 NO. 75).

 

S.B. 2016 no. 159

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET
VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELL1NG VAN DE 02-E AFDELING VAN
DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN (S.B. 2016 NO. 76)

 

S.B. 2016 no. 160

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE
WET 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING
VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR
HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFEN E HET MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING (S.B. 2016 No.77)

 

S.B 2016 no. 161

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET
VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 04-E AFDELING VAN
DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN DEFENSIE (S.B. 2016 NO. 78)

 

S.B. 2016 no. 162

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 05-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (S.B. 2016 NO. 79).

 

S.B. 2016 no. 163

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2016T0T VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDEL1NG VAN DE BEGROT1NG VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN (S.B. 2016 No. 80).

 

S.B. 2016 no. 164

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 08-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN
INDUSTRIE (S.B. 2016 NO. 81)

 

S.B. 2016 no. 165

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE
WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 09-E
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET
MINISTERIE VAN LANDBOUW VEETEELT EN VISSERIJ (S.B. 2016
NO. 82)

 

S.B. 2016 no. 166

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE
WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET
MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN (S.B. 2016 NO. 83).

 

S.B. 2016 no. 167

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET
VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 11-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ARBEID
(S.B. 2016 NO. 84)

 

S.B. 2016 no. 168

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE
WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-E
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING
(S.B. 2016 NO. 85)

 

S.B. 2016 no. 169

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE
WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 13-E
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR
(S.B. 2016 No. 86).

 

S.B. 2016 no. 170

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE
WET VAN 16 JUNT 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID (S.B. 2016 No. 87).

 

S.B. 2016 no. 171

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE
WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE
HET MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN (S.B. 2016 No. 88).

 

S.B. 2016 no. 172

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WUZIGING VAN DE
WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 16-E
AFDEL1NG VAN DE BEGROT1NG VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET
MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMIVIUNICATIE EN TOERISME
(S.B. 2016 no. 89).

 

S.B. 2016 no. 173

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN
DE WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-E
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE
HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GRONDEN
BOSBEHEER ( S.B. 2016 No. 90).

 

S.B. 2016 no. 174

WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 18-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SPORT— EN JEUGDZAKEN (S.B.2016 NO. 91)