Wetten 2017

* Wetten 2017

 

S.B. nummer

Titel

S.B. 2017 no. 3

WET van 16 januari 2017, houdende nadere wijziging van de Wet Coöperatieve Verenigingen 1944 (G.B. 1944 no. 93, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no.26).

 

S.B. 2017 no. 4

WET van 16 januari 2017, houdende regels met betrekking tot het welzijn van dieren en nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Wet Dierenwelzijn)

 

S.B. 2017 no. 10

WET van 3 februari 2017, houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no.63).

 

S.B. 2017 no. 16

WET van 21 februari 2017, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de "Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage"

 

S.B. 2017 no. 17

WET van 27 februari 2017, houdende regels betreffende de officiële inspectie van vlees en overige producten van dierlijke oorsprong. (Wet Inspectie Vlees en overige Dierlijke Producten)

 

S.B. 2017 no. 32

WET van 5 april 2017, houdende regels inzake de instelling van de Kustwacht (Wet Instelling Kustwacht)

 

S.B. 2017 no. 39

WET van 7 april 2017, houdende wijziging van het Decreet  Arbeidsinspectie (S.B. 1983 no. 42).

 

S.B. 2017 no. 40

WET van 7 april 2017, houdende vaststelling van regels inzake het uitoefenen van bedrijven en beroepen (Wet Bedrijven en Beroepen)

 

S.B. 2017 no. 41

WET van 7 april 2017, houdende regels inzake de Maritieme Zones van de Republiek Suriname en wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw (Wet Maritieme Zones).

 

S.B. 2017 no. 42

WET van 7 april 2017, houdende bepaling met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs).

 

S.B. 2017 no. 59

WET van 13 juni 2017, houdende vaststelling van regels betreffende het Spaar - en Stabilisatiefonds Suriname. (Wet Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname 2017)

 

S.B. 2017 no. 67

WET van 26 juli 2017, houdende bepalingen met betrekking tot de arbeidsbemiddeling (Arbeidsbemiddelingswet 2017).

 

S.B. 2017 no. 84

WET van 24 september 2017, houdende regels inzake de jaarrekening en wijziging van het Wetboek van Koophandel en Wet Coöperatieve Verenigingen (Wet op de Jaarrekening)

 

S.B. 2017 no. 85

WET van 24 september 2017, houdende regels inzake preventie en bestrijding van corruptie en instelling van een Anti-corruptie Commissie, alsmede wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Decreet Uitgifte Domein-grond (Anti-corruptiewet)

 

S.B. 2017 no. 86

WET van 24 september 2017, houdende regels inzake het rechtsverkeer langs elektronische weg (Wet Elektronisch Rechtsverkeer)

 

S.B. 2017 no. 98

WET van 15 november 2017, houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk inzake samenwerking van de politie aan weerzijden van de grens.

 

S.B. 2017 no. 100

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
JUSTITIE EN POLITIE.

 

S.B. 2017 no. 101

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 02-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2017 no. 102

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 04 DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
DEFENSIE.

 

S.B. 2017 no. 103

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
FINANCIËN.

 

S.B. 2017 no. 104

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 09-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET
MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ.

 

S.B. 2017 no. 105

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 11-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
ARBEID.

 

S.B. 2017 no. 106

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 12-DE
AFDELING VAN DE BEGROT1NG VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING.

 

S.B. 2017 no. 107

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
OPENBARE WERKEN, TRANSPORT EN COMMUNICATIE.

 

S.B 2017 no. 108

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING.

 

S.B. 2017 no. 109

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 05-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN.

 

S.B. 2017 no. 110

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME.

 

S.B. 2017 no. 111

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, T0T VASTSTELLING VAN DE 10-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
NATUURLIJKE HULPBRONNEN.

 

S.B. 2017 no. 112

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 13-DE
AFDELING VAN DE BEGROT1NG VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR.

 

S.B. 2017 no. 113

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE I7-E
AFDEL1NG VAN DE BEGROT1NG VAN U1TGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTER1E VAN
RUIMTEL1JKE ORDENING GROND EN BOSBEHEER.

 

S.B. 2017 no. 114

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 18-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
SPORT EN JEUGDZAKEN.

 

S.B. 2017 no. 115

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID.