Wetten 2018

* Wetten 2018

S.B. nummer

Titel

S.B. 2018 no. 6

WET van 15 januari 2018, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan LACOSTE, MARÍE TERGÍNE
en 99 anderen.

 

S.B. 2018 no. 7

WET van 15 januari 2018, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan JAGJIT, GOWKARAN
en 70 anderen.

 

S.B. 2018 no. 8

WET van 15 januari 2018, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan KHAROO, HAIMWATTIE
en 76 anderen.

 

S.B. 2018 no. 9

 WET van 15 januari 2018, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan APPLE, LATOYA TONYA
en 97 anderen.

 

S.B. 2018 no. 10

WET van 15 januari 2018, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan MOHAN, JASWANTEE
en 96 anderen.

 

S.B. 2018 no. 12

WET van 31 januari 2018, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan ZHENG, QINGLIN en 91 anderen.

 

S.B. 2018 no. 13

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 02 februari 2018
PB. no. 05/2018, houdende bekrachtiging van de "Overeenkomst
tussen Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de
Republiek India inzake Vrijstelling van de Visumplicht voor
Houders van Diplomatieke, Officiële en Dienstpaspoorten".

 

S.B. 2018 no. 30

WET van 16 maart 2018, houdende ratificatie van het Verdrag “Minamata Convention on Mercury”

 

S.B. 2018 no. 41

WET van 23 april 2018, houdende bekrachtiging van de Beschikking van de minister van Financiën van 18 augustus 2017, La. F. no. 4571 (S.B. 2017 no. 78)

 

S.B. 2018 no. 42

WET van 27 april 2018, houdende vaststellingen van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018 (Wet Staatsbegroting 2018).

 

S.B. 2018 no. 46

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 8 mei 2018 PB no. 22/2018, houdende bekrachtiging van de “Framework Agreement on the Establishment of the International Solar Alliance (ISA)”.

 

 S.B. 2018 no. 62

WET van 28 juni 2018, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot het "Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930.

 

 S.B. 2018 no. 64

WET van 13 juli 2018, houdende nadere wijziging van de Wet
Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14, zoals gewijzigd bij S.B. 2002
no. 68).

 

 S.B. 2018 no. 65

 

WET van 6 september 2018, houdende nadere wijziging van de Wet Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2018 no.64)

 

 S.B. 2018 no. 67

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 29 juni 2018 PB no. 31/2018, houdende bekrachtiging van de "Overeenkomst houdende toetreding van de Republiek Suriname tot de op 02 april 2013 te New York tot stand gekomen ArmsTradeTreaty".

 

 S.B. 2018 no. 68

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 29 juni 2018 PB no. 32/2018, houdende bekrachtiging van de "Raamwerkovereenkomst inzake Vriendschap en Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Nicaraqua".

 

S.B. 2018 no. 70

WET van 10 juli 2018, houdende goedkeuring van de "Paris Agreement".

 

S.B. 2018 no. 74

WET van 26 juli 2018, houdende goedkeuring van de "Inter—American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad".

 

S.B 2018 no. 76

WET van 31 juli 2018, houdende regels inzake het tegengaan van kinderarbeid en het verrichten van arbeid door jeugdige personen (Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen)

 

S.B 2018 no. 85

WET van 14 september 2018, houdende regels met betrekking tot de heffing van een rij- en voertuigenbelasting. (Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018)

 

S.B 2018 no. 93

WET van 25 oktober 2018, houdende bepalingen met betrekking tot de omzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. (Wet Omzetting Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd naar Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd)

 

S.B 2018 no. 94

WET van 25 oktober 2018, houdende bepalingen met betrekking tot de beëndiging van de dienstbetrekking door de werkgever. (Ontslagwet 2018)

 

S.B 2018 no. 96

WET van 5 november 2018, houdende goedkeuring van de "Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the Insurance of
Investment and Export Credit.

 

S.B 2018 no. 97

WET van 5 november 2018, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname als lid van de International Islamic Trade Finance Corporation.

 

S.B 2018 no. 98

WET van 5 november 2018, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de "Conventionestablishing a Customs Co-operation Council".

 

S.B 2018 no. 101

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 5 november 2018 PB. no. 43/2018, houdende bekrachtiging van de "toetreding van de Republiek Suriname tot de Convention Establishing a Customs Cooperation Council".

 

S.B 2018 no. 106

WET van 30 november 2018, houdende regels voor de Buitenlandse Dienst (Wet Buitenlandse Dienst).

 

S.B. 2018 no. 109

WET van 30 november 2018, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan GOMES, SEON CLIFFORD en 64 anderen.