Wetten 2020

* Wetten 2020

 

S.B. nummer

Titel

S.B. 2020 no.

STAATSBESLU1T van 9 januari 2020, houdende nadere wijziging van het Rijbesluit 1957 (G.B. 1957 no. 103, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 119).

S.B. 2020 no. 12 RESOLUTIE van 13 januari 2020 Kab. Pres. no. 19/RP, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 4 óktober 2019, ter uitvoering van artikel 144 lid 4 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Constitutioneel Hof) (S.B. 2019 no. 118).

S.B. 2020 no. 15

WET van 13 januari 2020 houdende nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2013 no. 117).

S.B. 2020 no. 16

WET van 13 januari 2020, houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 118).

S.B. 2020 no. 17

WET van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer).

S.B. 2020 no. 18 WET van 13 januari 2020, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 150).
S.B. 2020 no. 27

WET van 29 januari 2020, inzake de inrichting, de bestemming, het beheer van en het toezicht op penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring (Wet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring).

S.B. 2020 no. 42

WET van 18 februari 2020, houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85).

S.B. 2020 no. 56

WET van 24 februari 2020, houdende goedkeuring van de toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de Internationale Inschrijving van Tekeningen of Modellen van nijverheid.

S.B. 2020 no. 73

WET van 23 maart 2020, houdende regels met betrekking tot verdere ordening van valutatransacties en het valutaverkeer. (Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren).

S.B. 2020 no. 83

WET van 09 april 2020 ter uitvoering van artikel 72 onder c van de Grondwet met betrekking tot afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand in verband met de COVID-19 pandemie. (Wet Uitzonderingstoestand COVID - 19).

S.B. 2020 no. 151

WET van 7 augustus 2020, houdende algemene regels in verband met de uitvoering van een burgerlijke uitzonderingstoestand afgekondigd ingevolge artikel 23 jo. artikel 72 onder c van de Grondwet. (Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand).

S.B. 2020 no. 184

WET van 30 septernber 2020, houdende regels ter uitvoering van
artikel 8 lid 5 van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) en ter afwijking van
artikel 21 lid 2 van de Bankwet 1956.

S.B. 2020 no. 185

WET van 30 september 2020, houdende nadere wijziging van de
Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 134).