Wetten 2021

*  Wetten 2021

 

S.B. nummer

Titel

S.B. 2021 no. 6

Wet van 12 januari 2021, houdende vaststelling van de staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2020 (Wet Staatsbegroting 2020).

S.B. 2021 no. 19 WET van 28 januari 2021, houdende regels inzake de bescherming van de voedselveiligheid alsmede de oprichting van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname. (Wet NIVS).
S.B. 2021 no. 20 Wet wijz. Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151)
S.B. 2021 no. 28 WET van 23 februari 2021, houdende nadere wijziging van de Muntwet 1960 (G.B. 1960 no. 38, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 90)
S.B. 2021 no. 53 WET van 8 april 2021, houdende wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170).