back menu

Commissievergadering CvR ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse Nationaliteit

24-01-2018 | 10:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Zheng, Qinglin en 91 anderen. Bij deze bespreking zijn tevens uitgenodigd deskundigen van het ministerie van Justitie en Politie i.c. Vreemdelingenzaken.

 

Datum: woensdag 24 januari 2018

Tijd: 10.00 uur

Betreft: presentatie over VZ-online en bespreking van het wetsontwerp  

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. G. Watamaleo (Vz),

2. Mw. K. Mathoera

3. Mw. R. Ilahibaks

4. Mw. I. Karta - Bink

5. Hr. R. Hopkinson

6. Hr. D. Jaggernath

7. Mw. A. Nading

 

Vaste toehoorders:

1. Hr. ir. S. Tsang

2. Hr. mr. P. Kensenhuis

3. Mw. S. Samidin