back menu

OPENBARE VERGADERING O.02

23-01-2018 | 14:00

01. Opening

02. Mededelingen

03. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14, zoals gewijzigd bij S.B. 2002 no.68).

C.v.R. de leden: R. Hopkinson (Vz), M. Bee, A. Nading, K. Mathoera, R. Ilahibaks, D. Sharman en D. Chitan.

04. Sluiting.