back menu

OPENBARE VERGADERING O.12

30-03-2021 | 13:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 23 maart 2021)

 

04. Behandeling van de ontwerp-wet houdende goedkeuring van de wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no 170) CvR: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang, S. Tsang, V. Ramsukul, R. Asabina en J. Kanape

 

05. Behandeling van de ontwerp-wet houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een naamloze vennootschap Suriname Investment Enterprise NV (Machtigingswet Suriname Investment Enterprise NV). CvR: A. Gajadien (vz), R. Parmessar, C. Wang, E. Jones, V. Ramsukul, R. Asabina en J. Kanape

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting