back menu

Commissievergadering Vaste Cie. Ruimtelijke Ordening en Milieu

03-05-2021 | 11:00

Een bespreking met de leden van de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieu in DNA.

 

Datum: maandag 03 mei 2021

Tijd: 11.00 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. drs. P. Etnel MPA (VZ)

2. Mw. J. Vreedzaam

3. Hr. drs. M. Mohab-Ali, MPH

4. Hr. drs. S. Moestadja

5. Hr. C. van Samson

6. Hr. mr. P. Kensenhuis

7. Hr. E. Karto

 

Vaste toehoorder:

1. Hr. R. Tarnadi