back menu

OPENBARE VERGADERING O.49

08-11-2021 | 13:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Algemene Politieke Beschouwingen

 

04. Rondvraag

 

05. Sluiting