back menu

OPENBARE VERGADERING O.51

18-11-2021 | 12:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Bieraccijns (G.B. 1954 no. 16, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 45)

C.v.R. de leden: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina en J. Kanape.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting