back menu

OPENBARE VERGADERING O.60

29-12-2021 | 11:30

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gwijzigd bij S.B. 2021 no. 38).

C.v.R. de leden: A. Gajadien (vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina en J. Kanape.

 

05. Behandeling van de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 95).

C.v.R.: A. Gajadien (vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina en J. Kanape.

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting