back menu

Commissievergadering CvR Wet Collectieve rechten Inheemsen en Tribale Volken (Zoommeeting)

13-01-2022 | 09:00

Een virtuele bespreking tussende leden voor de commissie van rapporteurs voor de ontwerp-wet houdende regels met betrekking tot Collectieve Rechten van de Inheemse volken en Tribale volken (Wet Collectieve Rechten en Tribale Volken) en de genodigden:

1. Voorzitter Presidentiële Commissie Grondrechten, mw. mr. I.P. Meulenhof

2. Directeur Amazon Conservation Team (ACT), mw. M. Parahoe

3. Directeur mw. J. Pokie en mw. L. Jubitana van het ministerie van ROM

 

 

Datum: donderdag 13 januari 2022

Tijd: 09.00 uur

Plaats: Virtueel Platform Zoom

 

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Gajadien (Vz)

2. Mw. J. Vreedzaam

3. Hr. J. Kanape

4. Hr. E. Jones

5. Mw. drs. P. Etnel MPA

6. Hr. drs. R. Asabina

7. Hr. R. Aloema

 

Vaste toehoorders:

1. Mw. G. Jordam BEd

2. Hr. H. Aviankoi

3. Hr. E. Sampie

4. hr. R. Kanapé

5. Hr. drs. D. Sharman

6. Hr. drs. M. Mohab-Ali MPH

7. Mw. W. van Emden

8. Mw. C. Sabajo

9. Hr. mr. P. Kensenhuis

10. Hr.drs. R. Parmessar