back menu

OPENBARE VERGADERING O.01

13-01-2022 | 13:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Het stellen van vragen aan de regering over de actuele Covid-19 situatie en beantwoording van de regering op de door De Nationale Assemblée gestelde vragen.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting