back menu

Commissievergadering Vaste cie. Econ. Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling

28-06-2022 | 10:00

Een presentatie voor de vaste commissie van EZO&TI in het parlement door deskundigen van Crimson Logic.

 

Tijd: 10.00 uur

Locatie: Vergaderzaal DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. S. Binda (voorzitter)

2. Hr. ir. S. Tsang

3. Hr. Ch. Wang LL.B

4. Mw. J. Vreedzaam

5. Mw. S. Mingoen-Karijomenawi

6. Hr. drs. R. Asabina

7. Hr. E. Sampie

 

Vaste toehoorder:

1. Hr. I. Plein

2. Hr. C. van Samson