back menu

Commissievergadering CvR Wet beeindiging lidmaatschap volksvertegenwoordigende organen

04-08-2022 | 09:00

Een bespreking tussen de initiatiefnemers en de leden van de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet houdende regels voor beëindiging lidmaatschap van volksvertegenwoordigende organen, zoals bepaald in artikel 68 van de Grondwet en artikel 6 en artikel 20 van de Wet Regionale Organen (Wet beëndiging lidmaatschap volksvertegenwoordigende organen). (Initiatiefvoorstel ingediend dd 01 juni 2022 door de leden A. Gajadien, G. Jordan en N. Jhakry)

 

Datum: donderdag 4 augustus 2022

Tijd: 9.00 uur

Plaats: Grote Conferentiekamer

 

Commissieleden:

1. Mw. mr. Ch. Dijksteel MPH Ms Bioethics (Vz)

2. Hr. ir. S. Tsang

3. Hr. E. Sampie

4. Hr. M. Bouva MPA, LL.B

5. Hr. I. Plein

6. Hr. drs. R. Asabina

7. Hr. M. Jogi

 

Vaste toehoorder:

Hr. drs. R. Parmessar