back menu

OPENBARE VERGADERING O.71

04-08-2022 | 11:00

01. Opening

02. Mededelingen

03. Ingekomen stukken

04. Behandeling van de ontwerp-wet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022).

C.v.R de leden: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina en J. Kanape.

06. Rondvraag

07.Sluiting