back menu

OPENBARE VERGADERING O.72

08-08-2022 | 11:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 24 mei 2022)

 

06. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels betreffende uitvoering van het verdrag betreffende het verbod op de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden, het gebruik van chemische wapens en de vernietiging van deze wapens, alsmede wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag).

C.v.R. de leden: C. Wang (Vz), E. Jones, R. Koedemoesoe, I. Edwards, S. Binda, R. Kanape en S. Moertabat.

 

07. Behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet op de Jaarrekening (S.B. 2017 no. 84).

C.v.R. de leden: S. Binda (Vz), J. Vreedzaam, J. Kanape, T. Tsang, S. Mingoen-Karijomenawi, R. Asabina en V. Ramsukul.

 

08. Rondvraag

 

09. Sluiting