back menu

OPENBARE VERGADERING O.73

08-08-2022 | 13:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 28 juni 2022)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels ter instelling van Productschappen (Wet Productschappen).

C.v.R. de leden: R. Debie (Vz). S. Tsang, S. Mingoen-Karijomenawi, R. Tarnadi, F. Aserie, R. Asabina en C. Wang.

 

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B. 1981 no.162, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no.23).

C.v.R de leden: R. Debie (Vz), S. Moestadja, E. Sampie, P. Kensenhuis, P. Etnel, J. Wielzen en R. Mangre.

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting