back menu

Commissievergadering CvR Wet Openbaarheid van Bestuur 2021 & Wet Openbaarheid van Bestuur

01-09-2022 | 10:00

Een bespreking tussen de leden van de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet houdende:

a. regelingen betreffende de openbaarheid van bestuur (Wet Openbaarheid van Bestuur 2021) (Initiatiefvoorstel ingediend dd. 05/11/2021 door de leden: J. Vreedzaam, R. Asabina, S. Moestadja, E. Jones en M. Bouva)

b. regels betreffende de openbaarheid van bestuur (Wet Openbaarheid van Bestuur)

 

Datum: donderdag 1 september 2022

Tijd: 10.00 uur

Plaats: Grote Conferentiekamer

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Gajadien (Vz)

2. Hr. ir. S. Tsang

3. Mw. M. Soemar-Huur

4. Mw. T. Lösche

5. Mw. drs. P. Etnel, MPA

6. Hr. Litt. D. Ir. M. Adhin

7. Mw. R. Mangre, MSc

 

Vaste toehoorders:

1. Mw. mr. D. Dijksteel MPH MS Bioethisc

2. Hr. drs. R. Parmessar

3. Mw. N. Jhakry, LL.B

4. Hr. C. Wang, LL.B

5. Hr. R. Kanapé

6. Hr. J. Kanape