back menu

OPENBARE VERGADERING O.94

01-09-2022 | 15:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 24 augustus 2021)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) (Initiatiefvoorstel ingediend dd 02 juli 2021 door de leden: A. Gajadien en D. Vorswijk)

C.v.R. de leden: M. Jogi (Vz), P. Kensenhuis, S. Soemar-Huur, A. Sadi, I. Plein, R. Asabina en R. Mohan.

 

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Zegelwet (G.B. 1872 no. 13, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 37) (Initiatiefvoorstel ingediend dd 02 juli 2021 door de leden: A. Gajadien en D. Vorswijk)

C.v.R. de leden: M. Jogi (Vz), P. Kensenhuis, S. Soemar-Huur, A. Sadi, I. Plein, R. Asabina en R. Mohan.

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting