back menu

Een presentatie verzorgd door de heer R. Boeddha bestemd voor de CvR wetsontwerpen Toerisme Raamwet & Suriname Toerisme Autoriteit

06-10-2022 | 10:00

Een presentatie verzorgd door de directeur van het ministerie van TCT, de heer R. Boeddha, BSc, CHE aan de leden van de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet houdende:

a. regels ter regulering en bevordering van de toerisme sector in Suriname

b. instelling van de Suriname Toerisme Autoriteit (Wet Suriname Toerisme Autoriteit)

(Initiatiefvoorstel dd. 10/06/22 door de leden: J. Kanape, P.Etnel en C. van Samson)

 

Voor deze presentatie is de minister van TCT, de heer A. Jubithana, BBA tevens uitgenodigd.

 

Datum: donderdag 6 oktober 2022

Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Betreft: Presentatie over het strategisch plan

Plaats: Grote Conferentiekamer

 

Commissieleden:

1. Mw. M. Soemar -Huur, BSc (Vz)

2. Hr. ir. S. Tsang

3. Mw. S. Mangre, MSc

4. Hr. mr. P. Kensenhuis

5. Hr. H. Aviankoi

6. Hr. M. Bouva, MPA, LL.B.

7. Hr. E. Sampie