back menu

Presentatie door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de CvR Milieu Raamwet

28-10-2022 | 10:00

Een presentatie bestemd voor de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet houdende wijziging van de Milieu Raamwet (S.B. 2020 no.97) en de commissie van rapporteurs voor de Toerisme Raamwetten.

Voor deze presentatie zijn tevens uitgenodigd:

1. de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu , dhr. S. Tjong-Ahin en zijn deskundigen

2. de CvR voor de Toerisme Raamwet en de Wet Suriname Toerisme Autoriteit (Initiatiefwetten)

3. de heer drs. R. Mohan (Vz CvR) en de J. Kanape (Initiatiefnemer) Wet Duurzaam Natuurbeheer

 

Betreft: Presentatie wijzigingen Milieu Raamwet 2020

Datum: vrijdag 28 oktober 2022

Tijd: 10.00 uur

Plaats: Vergaderzaal

 

Commissieleden CvR Milieu Raamwet:

1. Mw. H. Ramdien (Vz)

2. Mw. J. Vreedzaam

3. Mw. M. Soemar-Huur BSc

4. Hr. drs. S. Moestadja

5. Mw. drs. P. Etnel MPA

6. Hr. mr. P. Kensenhuis

7. Hr. R. Debie MSc

 

Commissieleden CvR Toerisme Raamwetten:

1. Mw. M. Soemar-Huur (Vz)

2. Hr. ir. S. Tsang

3. Mw. R. Mangre MSc.

4. Hr. mr. P. Kensenhuis

5. Hr. H. Aviankoi

6. Hr. M. Bouva MPA LL.B

7. Hr. E. Sampie

 

Vaste toehoorders:

1. Mw. A. Sadi

2. Mw. T. Lösche

3. Mw. I. Edwards

4. Hr. R. Kanape

5. Hr. drs. M. Mohab-Ali MPH