back menu

Presentatie door juristen van DNA

31-01-2023 | 10:00

Een presentatie die verzorgd zal worden door de juristen van De Nationale Assemblee betreffende de uitspraak van het Constitutioneel Hof inzake de toetsing ex. artikel 144 Grondwet jo. artikel 12 lid 1 Wet Constitioneel Hof van de artikelen 9 jo. 24 Kiesregeling op strijdigheid met de Grondwet, alsmede het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke rechten ( IVBPR), het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

 

Datum: dinsdag 31 januari 2023

Tijd: 10.00 uur

Plaats: vergaderzaal DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. M. Bee MSc. LL.B

2. Hr. drs. D. Sharman

3. Hr. drs. A. Gajadien

4. Hr. drs. R. Parmessar

5. Hr. dr. G. Rusland

6. Hr. drs. R. Asabina

7. Hr. J. Kanape