back menu

OPENBARE VERGADERING O.23

09-02-2023 | 13:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Het stellen van vragen aan de Regering over de actuele situatie en beantwoording van de regering op de door De Nationale Assemblée gestelde vragen.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting