back menu

OPENBARE VERGADERING O.24

09-02-2023 | 15:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

*) 04. Behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp-Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2023 (Wet Staatsbegroting 2023)

C.v.R.: de leden: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, J. Kanape, R. Asabina, P. Etnel, J. Vreedzaam en Ch. Dijksteel

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting