back menu

Commissievergadering CvR wijz. Tabakswet (S.B. 2013 no.39)

09-03-2023 | 10:00

Een bespreking tussen de leden van de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet houdende wijziging van de Tabakswet (S.B. 2013 no. 39) (Initiatiefvoorstel ingediend dd. 08 december 2022 door het lid D. Sharman).

 

Datum: donderdag 9 maart 2023

Tijd: 10.00-11.00 uur

Betreft: werkbespreking

Plaats: kleine conferentiekamer

 

Commissieleden:

1. Mw. mr. Ch. Dijskteel MPH, Ms Bioethics (Vz)

2. Mw. J. Vreedzaam

3. Hr. drs. M. Mohab-Ali, MPH

4. Mw. C. A. Doornkamp-Sabajo

5. Hr. drs. R. Mohan

6. Hr. R. Kanape

7. Hr. E. Sampie