back menu

OPENBARE VERGADERING O.41

21-03-2023 | 12:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging van de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken (S.B. 1994 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 27).

C.v.R. de leden: R. Debie (Vz), J. Vreedzaam, J. Kanape, S. Tsang, R. Mohan, R. Asabina en C. Wang.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting