back menu

OPENBARE VERGADERING O.42

21-03-2023 | 15:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 22 november 2022)

 

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels ter regulering en bevordering van de toerisme sector in Suriname (Toerisme Raamwet). (Initiatiefvoorstel ingediend dd 10/6/'22 door de leden: J. Kanape, P. Etnel en C. van Samson).

C.v.R. de leden: M. Soemar-Huur, S. Tsang, S. Mangre, P. Kensenhuis, H. Aviankoi, M. Bouva en E. Sampie.

 

06. Behandeling van de ontwerpwet houdende instelling van de Surinaamse Toerisme Autoriteit (Wet Suriname Toerisme Autoriteit). (Initiatiefvoorstel ingediend dd 10/6/'22 door de leden: J. Kanape, P. Etnel en C. van Samson).

C.v.R. de leden: M. Soemar-Huur, S. Tsang, R. Mangre, P. Kensenhuis, H. Aviankoi, M. Bouva en E. Sampie.

 

07. Rondvraag

 

08. Sluiting