back menu

OPENBARE VERGADERING O.74

30-05-2023 | 14:00

(Voortzetting agenda van donderdag 9 maart 2023)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake de beperking op het slachten van runderen van het vrouwelijk geslacht (Wet Beperking Slacht Vrouwelijk Runderen).

C.v.R. de leden: R. Debie (Vz), R. Tarnadi, E. Karto, J. Vreedzaam, H. Ramdien, A. Sadi en S. Mingoen-Karijomenawi.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting