back menu

OPENBARE VERGADERING O.75

30-05-2023 | 17:00

(Voortzetting agenda dinsdag 27 december 2022)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Personeelswet (G.B. 1962 no. 195, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1988 no 60) en nadere wijziging van de Ambtenarenpensioenwet 1972 (G.B. 1972 no. 150, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 51). (Initiatiefvoorstel ingediend dd. 09/12/22 door de leden: P. Etnel, C. van Samson en E. Sampie).

C.v.R.: E. Karto (Vz), S. Moestadja, G. Jordan, P. Kensenhuis, S. Moertabat, R. Kanapé en H. Ramdien.

 

10. Rondvraag

 

11. Sluiting