back menu

Bespreking kwesties: luchtverkeersleiders en vliegvelden

12-08-2023 | 11:00
Een bespreking tussen fractieleiders in DNA en verschillende actoren;
- de Minister van Financien en Planning, de heer drs. K. Raghoebarsing
- de Minister van TCT; de heer A. Jubithana BBA
- het Onderhandelings Orgaan: de heer drs. Hassankhan
- Directeur Transport/ Ministerie van TCT, mw. mr. E. Noordzee
- Wnd. Hoofd Luchtvaartdienst, mw. C. Toemin
Datum: zaterdag 12 augustus 2023
Betreft: luchtverkeersleiders en vliegvelden
Tijd: 11.00 uur
Plaats: Vergaderzaal DNA