back menu

OPENBARE VERGADERING O.128

05-09-2023 | 12:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot openbare aanbestedingen van de overheid (Aanbestedingswet 2023) (initiatiefvoorstel dd. 31 januari 2023 door de leden A. Gajadien en C. Wang).

C.v.R. de leden: M. Jogi (Vz), R. Parmessar, J. Kanape, R. Asabina, R. Mohan, E. Jones en R. Debie.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting